Η Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. 

Στo cheapBIKES έχουμε μερικές θεμελιώδεις αρχές:


Παρακάτω είναι πολιτική απορρήτου μας, το οποίο ενσωματώνει αυτούς τους στόχους:


Website Επισκέπτες

Όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές της ιστοσελίδας, το sportBIKES συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης του είδους που web browsers και servers συνήθως διάθεση, όπως τον τύπο του browser, γλώσσα προτίμησης, αναφερόμενος χώρο, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της κάθε αίτησης επισκέπτη. Σκοπός στη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων αναγνώρισης είναι να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Από καιρό σε καιρό, το cheapBIKES μπορεί να απελευθερώσει μη-προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης στο σύνολό τους, για παράδειγμα, με τη δημοσίευση μιας έκθεσης σχετικά με τις τάσεις στη χρήση της ιστοσελίδας της.

To cheapBIKES συλλέγει επίσης δυνητικά προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης όπως πρωτοκόλλου Internet (IP) για συνδεδεμένους χρήστες και για τους χρήστες που θέλουν να παραθέσουν σχόλια όταν αυτά δεν έχουν απενεργοποιηθεί. 

Συγκέντρωση των πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες στις ιστοσελίδες του WEBSHOP επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το cheapBIKES με τρόπους που απαιτούν  να συλλογή προσωπικών πληροφοριών ταυτοποίησης. Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνει Automattic εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης.

Το cheapBIKES δεν αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης πέραν των όσων περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να τους αποτρέψει από το να εμπλακεί σε ορισμένες δραστηριότητες που συνδέονται με την ιστοσελίδα.

Το CheapBikes δεν χρησιμοποιεί cookies για τον έλεγχο της συμπεριφοράς του χρήστη

Συγκεντρωτικά Στατιστικά

Το cheapBIKES μπορεί να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο της επισκεψιμότηας στις ιστοσελίδες του. Το cheapBIKES μπορεί να εμφανίζει αυτές τις πληροφορίες στο κοινό ή να παρέχουν σε άλλους απρόσωπα δίχως να θίγονται τα προσωπικά δεδομένα.

Το cheapBIKES δεν αποκάλυπτε, δεν αποκαλύπτει & ούτε πρόκειται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα πληροφορίες ταυτοποίησης για κανένα λόγο.